केवळ देवाला सर्व गौरव (सोली डियो ग्लोरिया)

2023-11-03 03:11:24

प्रोटेस्टंट 5 सोला

आपले तारण देवाकडून आहे तर मग सर्व गौरव कुणाचे?

केवळ विश्वास (सोला फिडे)

2023-11-02 04:11:04

ब्लॉगचे लेख

पवित्र शास्त्र तारण हे विश्वास अधिक कर्मा द्वारे होते असे शिकवते का?

केवळ ख्रिस्त  (सोलस ख्रिस्टस)

2023-11-01 04:11:01

ब्लॉगचे लेख

ख्रिस्त खरोखर आपल्या तारणासाठी पुरेसा आहे का?

बाइबिल लागूकरण

2023-11-01 12:11:00

ब्लॉगचे लेख, Christian Life, रोजचे मनन

पद्धतशीर बायबल अभ्यास आणि ख्रिसती जीवण

तारण केवळ कृपेनेच (सोला ग्रेशिया)

2023-10-31 04:10:28

ब्लॉगचे लेख

तारण खरंच देवाच्या कृपेने आहे का?
मनुष्य पापे करतो म्हणून पापी आहे का?
की मनुष्य स्वभावता पापी आहे म्हणून पापे करतो?

नवीन लेख

श्रेणीनुसार लेख

रोमन्स 12:12

आशेने आनंद करा, संकटात धीर धरा, प्रार्थनेत सतत रहा!

जीवंत आशा यांनी आयोजित केलेला कार्यक्रम

April 2023
No event found!